Pieve a  Maiano (AR) 27-4-2014

Faithful 1° absolute - Grus 1° Outstanding Newcomer - 1° BOG

1° Best brace1° BOG

expert judges Mrs.Teri Enrica - Mrs. Bechi Rita

  

www.ibullmastiffdellumbria.com1   www.ibullmastiffdellumbria.com2   www.ibullmastiffdellumbria.com3   www.ibullmastiffdellumbria.com4

 

www.ibullmastiffdellumbria.com5   www.ibullmastiffdellumbria.com6   www.ibullmastiffdellumbria.com7   www.ibullmastiffdellumbria.com8

logo-piccolo